Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дээд 5:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харагтун, ЭЗЭН миний аав Давидад “Би чиний оронд сэнтийд чинь суулгах чиний хүүгээр Өөрийн нэрэнд зориулан өргөө бариулна” гэж айлдсаны дагуу миний Бурхан ЭЗЭНий нэрэнд би өргөө барих гэж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дээд 5

Xүрээнд Хаадын Дээд 5:5 харах