Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дээд 15:32 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Аса болон Израилийн хаан Бааша нар үргэлж хоорондоо дайтаж байлаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дээд 15

Xүрээнд Хаадын Дээд 15:32 харах