Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дээд 13:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурханы хүн ЭЗЭНий үгээр үзүүлсэн тэмдгийн дагуу тахилын ширээ нуран хуваагдаж, үнс тахилын ширээн дээрээс асгарав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дээд 13

Xүрээнд Хаадын Дээд 13:5 харах