Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дээд 13:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгтэл эцэг нь хүүхдүүддээ—Миний илжгэнд эмээл тох гэв. Хөвгүүд нь түүнд илжгийг эмээллэн бэлтгэсэнд тэр илжгээ унан, явав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дээд 13

Xүрээнд Хаадын Дээд 13:13 харах