Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дээд 12:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэвч Бурханы хүн Шемаиад Бурханы үг ирж,—

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дээд 12

Xүрээнд Хаадын Дээд 12:22 харах