Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дээд 11:38 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд Миний зарц Давид шиг чамд Миний тушаасан бүхнийг чи сонсон, Миний замаар явж, Миний тушаал, заавруудыг мөрдсөнөөр Миний мэлмийн өмнө зөвийг үйлдвэл Би чамтай хамт байх болно. Би Давидад барьж өгсөн шиг мөнхийн гэрийг чамд босгон өгч, Израилийг чамд даатгана.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дээд 11

Xүрээнд Хаадын Дээд 11:38 харах