Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дээд 10:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

хааны хоолны ширээнд засаж тавьсан зоог, түшмэдийн сууж буй байдал, үйлчлэгчдийнх нь хэрхэн ажилладгийг, мөн тэдний өмссөн ёслолын хувцсыг, архи сөгнөн өргөх сөнч нарыг, ЭЗЭНий өргөө уруу хөтөлдөг шатыг нь хараад

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дээд 10

Xүрээнд Хаадын Дээд 10:5 харах