Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дээд 1:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд хаанд—Эш үзүүлэгч Натан ирээд байна гэж дуулгав. Тэрээр хааны өмнө орж ирээд, нүүрээ газарт хүртэл хааны өмнө сунан мөргөв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дээд 1

Xүрээнд Хаадын Дээд 1:23 харах