Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дэд 7:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингээд түүнд энэ нь тохиолдож, хүмүүст хотын дааман хаалганы дэргэд түүнийг дайран гишгэцгээж, тэрээр үхсэн юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дэд 7

Xүрээнд Хаадын Дэд 7:20 харах