Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дэд 22:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд тахилч Хилкиа, Ахикам, Ахбор, Шафан, Асаиа нар Шаллумын эхнэр эш үзүүлэгч эмэгтэй Хулда уруу явав. Шаллум нь Хархасын ач, Тиквагийн хүү бөгөөд хувцасны агуулахын сахиул юм. (Хулда Иерусалимд хоёрдугаар дүүрэгт амьдардаг байв) Тэд түүнтэй ярилцжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дэд 22

Xүрээнд Хаадын Дэд 22:14 харах