Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дэд 16:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс Ассирийн хаан түүнийг сонсов. Ассирийн хаан Дамаскийн эсрэг хөдөлж, түүнийг эзлэн аваад, Кир уруу цөллөгт авч явж, Резинийг алжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дэд 16

Xүрээнд Хаадын Дэд 16:9 харах