Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дэд 13:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН Израильд чөлөөлөгчийг илгээсэнд тэд арамейчуудын гараас мултран гарчээ. Израилийн хөвгүүд урьдын адил өөрсдийн майхнууд дотор амьдарсан юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дэд 13

Xүрээнд Хаадын Дэд 13:5 харах