Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаадын Дэд 11:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүнийг харахад, хаан заншил ёсоор баганын дэргэд зогсож байв. Ахмадууд болон бүрээчид хааны дэргэд зогсож, тэр газрын бүх ард түмэн баярлалдан, бүрээгээ хүнгэнүүлж байлаа. Тэгэхэд Аталиа хувцсаа ураад,—Тэрслэлт! Тэрслэлт! гэж хашхирав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаадын Дэд 11

Xүрээнд Хаадын Дэд 11:14 харах