Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Исаиа 64:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бид бүгдээрээ бузар нэгэн мэт болсон бөгөөд бидний бүх зөв үйлс нь бохир хувцас мэт байдаг.Бид бүгдээрээ навч мэт хатаж,бидний нүгэл нь биднийг салхи мэт хийсгэнэ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Исаиа 64

Xүрээнд Исаиа 64:6 харах