Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Исаиа 62:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН Өөрийн баруун мутар,хүчит гараараа тангараглав.“Би чиний үр тариаг дахин хэзээ ч дайснуудад чинь хоол болгон өгөхгүй.Мөн чиний хөдөлмөрөөр бий болсон шинэ дарсыг харийн хөвгүүд уухгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Исаиа 62

Xүрээнд Исаиа 62:8 харах