Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Исаиа 56:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Ирэгтүн. Дарс авчирч, согтотлоо архи ууцгаая.Маргааш өнөөдөр шиг л байх болно.Бүр ч элбэг болно” гэж тэд хэлдэг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Исаиа 56

Xүрээнд Исаиа 56:12 харах