Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Исаиа 29:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эзэн “Энэ ард түмэн амаараа ойртон,уруулаараа Намайг хүндлэвч,зүрхээрээ Надаас хол байна.Тэд Намайг эмээн хүндлэхэд захирагчдын тушаалаар суралцжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Исаиа 29

Xүрээнд Исаиа 29:13 харах