Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Исаиа 13:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Олдсон хүн бүрийг жадалж,олзлогдсон хүн бүрийг нь сэлмээр хорооно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Исаиа 13

Xүрээнд Исаиа 13:15 харах