Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иов 7:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Юунд Та түүнийг өглөө бүр шалгаж,агшин бүрд түүнийг сорино вэ?

бүрэн бүлгийг уншина уу Иов 7

Xүрээнд Иов 7:18 харах