Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иов 7:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр гэр орондоо дахин эргэж ирэхгүй бөгөөдтүүний оромж нь ч түүнийг мэдэхээ болино.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иов 7

Xүрээнд Иов 7:10 харах