Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иов 29:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би үгээгүйчүүдэд эцэг нь байсан бөгөөдмэддэггүй хэргийн учрыг ч шинжин тайлж байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иов 29

Xүрээнд Иов 29:16 харах