Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иов 25:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

авгалдай болох хүн,өт болох хүний хүү ямар байх вэ! гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иов 25

Xүрээнд Иов 25:6 харах