Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иов 25:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь шух хүн Билдад хариулж,—

бүрэн бүлгийг уншина уу Иов 25

Xүрээнд Иов 25:1 харах