Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иошуа 3:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

(Ургац хураалтын өдрүүдийн туршид Иордан бүх эргээ халин үерлэсэн байдаг) Авдрыг дамнан яваа тахилч нар Иорданд орж хөлөө усны захад дүрмэгц,

бүрэн бүлгийг уншина уу Иошуа 3

Xүрээнд Иошуа 3:15 харах