Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иошуа 19:51 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эдгээр нь Шилод, Хурлын майхны үүдэнд болон ЭЗЭНий өмнө тахилч Елеазар ба Нуны хүү Иошуа болон Израилийн хөвгүүдийн овгуудын ургуудын тэргүүлэгчдийн шодож хуваарилсан газрууд юм. Тийнхүү тэд газар нутгийг хувааж дуусав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иошуа 19

Xүрээнд Иошуа 19:51 харах