Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иошуа 15:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иудагийн хөвгүүдийн овгийн ургуудынх нь дагуу өв нь энэ билээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иошуа 15

Xүрээнд Иошуа 15:20 харах