Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иошуа 10:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мөн ЭЗЭН Иошуад—Тэднээс бүү ай. Учир нь Би тэднийг гарт чинь өгсөн. Тэдний нэг нь ч та нарыг сөрөн зогсож чадахгүй гэж айлдлаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иошуа 10

Xүрээнд Иошуа 10:8 харах