Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иошуа 10:35 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд түүнийг тэр өдрөө эзлэн авч, илдний ирээр цохив. Лахишт үйлдсэнтэйгээ нэгэн адил Иошуа тэр өдөр дотор нь байсан бүх хүнийг бүрмөсөн устгав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иошуа 10

Xүрээнд Иошуа 10:35 харах