Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иошуа 10:27 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Нар жаргахад Иошуа тушааж, тэднийг буулгаж аван, нуугдаж байсан агуйд нь хаяв. Агуйн аманд том чулуунуудыг тавьсан нь өнөөг хүртэл бий.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иошуа 10

Xүрээнд Иошуа 10:27 харах