Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иона 2:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ус намайг үхлийн ирмэгт хүртэл залгиж,гүн их ус намайг нөмрөн, усны ургамал миний толгойг ороов.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иона 2

Xүрээнд Иона 2:5 харах