Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иона 2:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгэхэд ЭЗЭН загасанд тушаасанд, тэр нь бөөлжин Ионаг хуурай газар гаргав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иона 2

Xүрээнд Иона 2:10 харах