Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иоел 3:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үндэстнүүдийн дунд үүнийг тунхагла.Дайнд бэлтгэ.Хүчирхэг эрсийг босгогтун!Бүх цэргүүдийг ойртуулан, дээшээ гаргагтун!

бүрэн бүлгийг уншина уу Иоел 3

Xүрээнд Иоел 3:9 харах