Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иоел 3:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Шийдвэрлэх хөндийд бөөн, бөөн хүмүүс байна!Учир нь ЭЗЭНий өдөр шийдвэрлэх хөндийд ойрхон байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иоел 3

Xүрээнд Иоел 3:14 харах