Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иоел 3:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ургац боловсорсон тул хадуурыг оруулагтун.Дарсны шахуурга нь дүүрэн байгаа тул ирээд гишгэгтүн.Тэдний бузар муу явдал нь асар их учраас торхнууд сагаж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иоел 3

Xүрээнд Иоел 3:13 харах