Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иоел 1:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН, би Тан уруу хашхирна.Учир нь хээрийн бэлчээрүүдийг гал залгиж,тал газрын бүх модыг галын дөл шатаасан.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иоел 1

Xүрээнд Иоел 1:19 харах