Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иеремиа 3:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгэхэд Би«Би та нарыг Өөрийн хүүхдүүдийн дунд байлган,үндэстнүүдийн хамгийн үзэсгэлэнтэй өв болох тааламжит нутгийг та нарт хэрхэн өгөх билээ!” гэв.Би “Чи намайг Миний Эцэг гэж дуудаж, Намайг дагахаас эргэж буцахгүй” гэж айлдав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иеремиа 3

Xүрээнд Иеремиа 3:19 харах