Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Гашуудал 4:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өстөн ба дайсан Иерусалимын дааман хаалгуудаар орно гэдэгт газар дэлхийн хаад ч,Дэлхийн оршин суугчдын аль нь ч итгээгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Гашуудал 4

Xүрээнд Гашуудал 4:12 харах