Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Гашуудал 3:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үнэхээр миний эсрэг Тэрээр бүх л өдрийн туршид дахин дахин мутраа эргүүлсэн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Гашуудал 3

Xүрээнд Гашуудал 3:3 харах