Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Гашуудал 2:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чиний эш үзүүлэгчид чиний төлөө хуурамч, тэнэг үзэгдлүүдийг харсан.Тэд чамайг олзноос гаргахын тулд чиний гэм бурууг дэлгэж тавиагүй,харин тэд чиний төлөө хуурамч болон төөрөлдүүлэх зөнгүүдийг үзэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Гашуудал 2

Xүрээнд Гашуудал 2:14 харах