Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Гашуудал 1:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Намайг ёолохыг тэд сонссон чНамайг тайтгаруулах хэн ч алга.Бүх дайснууд минь миний гай гамшгийн талаар сонсоод,Таны үйлдсэнд тэд баярлаж байна.Тэдний надтай адил болох өдрийг Та тунхагласан ёсоороо авчраасай.

бүрэн бүлгийг уншина уу Гашуудал 1

Xүрээнд Гашуудал 1:21 харах