Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Гашуудал 1:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний бүх хүмүүс талх хайн ёолно.Амиудаа өөрсдөө сэргээхээр тэд үнэт зүйлсээ хоол хүнснээс өгчээ.“Хар. ЭЗЭН, үзэгтүн. Учир нь би жигшигдэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Гашуудал 1

Xүрээнд Гашуудал 1:11 харах