Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езра 2:53 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Баркосын хөвгүүд, Сисерагийн хөвгүүд, Темагийн хөвгүүд,

бүрэн бүлгийг уншина уу Езра 2

Xүрээнд Езра 2:53 харах