Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езра 2:31 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

өөр Еламын хөвгүүд мянга хоёр зуун тавин дөрөв,

бүрэн бүлгийг уншина уу Езра 2

Xүрээнд Езра 2:31 харах