Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езекиел 5:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс Би уур, хилэн болон ширүүн зэмлэлүүдээр чиний эсрэг шүүлт явуулах үед энэ нь чамайг тойрогч үндэстнүүдэд доромжлол, илчлэлт, сануулга болон айдсыг төрүүлэгч зүйл болно. ЭЗЭН Би айлдлаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу Езекиел 5

Xүрээнд Езекиел 5:15 харах