Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езекиел 48:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тахилч нарын хилийн хажуугаар левичүүдэд хорин таван мянган тохой урт, арван мянган тохой өргөн газар байх болой. Бүх урт нь хорин таван мянган тохой, өргөн нь арван мянга байх ёстой.

бүрэн бүлгийг уншина уу Езекиел 48

Xүрээнд Езекиел 48:13 харах