Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езекиел 47:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр надад—Хүний хүү чи үүнийг харав уу? гэв. Дараа нь тэр намайг голын эрэгт буцаан аваачив.

бүрэн бүлгийг уншина уу Езекиел 47

Xүрээнд Езекиел 47:6 харах