Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езекиел 4:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд Тэр надад—Хар, би чамд хүний баасны оронд үхрийн аргалыг өгье. Чи түүгээр өөрийн талхыг бэлдэгтүн гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Езекиел 4

Xүрээнд Езекиел 4:15 харах