Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езекиел 37:24 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний зарц Давид тэднийг захирах хаан болж, тэд бүгд ганц хоньчинтой байна. Тэд Миний зарлигаар явж, Миний тогтоолуудыг сахин үйлдэх болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Езекиел 37

Xүрээнд Езекиел 37:24 харах