Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езекиел 3:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд би Тел-абиб дахь Хебар голын дэргэд амьдарч байсан цөлөгдөгсөд уруу ирж, тэдний амьдарч байсан газарт долоо хоног сууж, тэдний дунд айдас төрүүлж байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Езекиел 3

Xүрээнд Езекиел 3:15 харах