Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езекиел 2:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүнийг надад ярьж байхад над уруу Сүнс орж, намайг хөл дээр минь босгов. Тэр надад айлдахыг би сонсов.

бүрэн бүлгийг уншина уу Езекиел 2

Xүрээнд Езекиел 2:2 харах